ถ้อยคำแห่งชีวิต

31) แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​กำลัง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อิน​ทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย
แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​กำลัง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อิน​ทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย (อสย.40:31 ฉบับมาตรฐาน 2011)
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
theWord Bible Software
theWord Bible Software

ผู้เยี่ยมเยียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday12
mod_vvisit_counterThis week27
mod_vvisit_counterThis month17
mod_vvisit_counterAll96443

ความเข้าใจเรื่องการค้นหาคำบนโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์เดอะเวิร์ด (ตอนที่ 3)

icotw-5

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจภาพรวมๆ กันมาพอสมควรแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนใช้งานบ่อยอีกขั้นตอนหนึ่งของ TW คือการค้นหาคำบนแถบค้นหาด่วน โดยปกติแล้วเมื่อเราเปิดหน้าต่างต้นหาคำในพระคัมภีร์ขึ้นมา TW จะตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่แถบแรก คือ แถบค้นหาด่วน ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจด้วยกันทีละตำแหน่ง ตามหมายเลขในรูป ดังนี้

clip3

หมายเลข 1 เป็นตำแหน่งสำหรับการพิมพ์คำ วลี ประโยคที่ต้องการค้นหา ด้านซ้ายสุดของช่องหมายเลข 1 จะมีเครื่องหมาย icotw-1 ซึ่งเมื่อคลิก เราจะเห็นรายการให้เลือกพระคัมภีร์ฉบับที่ต้องการค้นหาดังภาพ

 icotw-3

A เป็นคำถามจากโปรแกรม TW ว่า เราต้องการค้นหาคำ วลี ประโยคในช่องกำหนดจากพระคัมภีร์ฉบับใด?

B เลือก เมื่อต้องการค้นหาคำที่กำหนดจากพระคัมภีร์จากฉบับที่กำลังใช้งานอยู่ (active)

C เลือก เมื่อต้องการค้นหาคำที่กำหนดจากพระคัมภีร์ฉบับหลัก (default)

D เลือก พระคัมภีร์ฉบับที่ต้องการจะค้นหาเพียงฉบับเดียว

E เลือก พระคัมภีร์ฉบับที่ต้องการจะค้นหาได้หลายฉบับ และสามารถบันทึกค่าไว้ รวมทั้งสามารถนำค่าเดิมที่บันทึกไว้มาใช้ได้ด้วย

F เลือก พระคัมภีร์ทุกฉบับที่ต้องการจะค้นหา

G เลือก เพื่อนำค่าเดิมที่บันทึกไว้มาใช้

หมายเลข 2 เครื่องหมาย icotw_7 เลือก เพื่อกลับไปค้นหาคำที่เคยค้นหาไว้อีกครั้ง (การเลือกพระคัมภีร์ฉบับใดๆ ไว้ ก็จะมีผลด้วย)

หมายเลข 3 เครื่องหมาย icotw_8 เลือก เพื่อขยายหรือยุบลำดับกิ่งสาขาย่อยที่แสดงผลการค้นหาในช่องหมายเลข 6

หมายเลข 4 เครื่องหมาย icotw_5 เลือก เพื่อแสดงเนื้อความพระคัมภีร์ของผลการค้นหาในช่องหมายเลข 6

หมายเลข 5 เครื่องหมาย icotw_9 เลือก เพื่อตั้งค่าต่างๆ สำหรับการค้นหาตามภาพ

icotw-4

หมายเลข 6 พื้นที่สำหรับการแสดงผลการค้นหา ซึ่งจะแสดงผลทั้งจำนวน เปอร์เซ็นต์ กราฟ สีเน้นคำที่ค้นหา

หมายเลข 7 พื้นที่สำหรับการแสดงสิ่งที่ต้องการค้นหา ทั้งรูปแบบการค้นหา (อาจจะไม่เห็นสระหรือวรรณยุกต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการค้นหาด้วย) เงื่อนไขการค้นหา ฉบับที่ต้องการค้นหา

และนี่เป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการค้นหา แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปได้

 

โปรดรออ่านต่อตอนที่ 4