ถ้อยคำแห่งชีวิต

7) ถึง​ผม​ของ​พวก​ท่าน​ก็​ทรง​นับ​ไว้​แล้ว​ทุก​เส้น อย่า​กลัว​เลย ท่าน​ก็​มี​ค่า​มาก​กว่า​นก​กระ​จาบ​หลาย​ตัว
โนอาห์​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​ดี​พร้อม​ใน​สมัย​ของ​เขา โนอาห์​ดำเนิน​กับ​พระ​เจ้า (ปฐก.6:9 ฉบับมาตรฐาน 2011)
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
theWord Bible Software
theWord Bible Software

ผู้เยี่ยมเยียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday245
mod_vvisit_counterThis week634
mod_vvisit_counterThis month809
mod_vvisit_counterAll98361

ความเข้าใจเรื่องการค้นหาคำบนโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์เดอะเวิร์ด (ตอนที่ 3)

icotw-5

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจภาพรวมๆ กันมาพอสมควรแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนใช้งานบ่อยอีกขั้นตอนหนึ่งของ TW คือการค้นหาคำบนแถบค้นหาด่วน โดยปกติแล้วเมื่อเราเปิดหน้าต่างต้นหาคำในพระคัมภีร์ขึ้นมา TW จะตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่แถบแรก คือ แถบค้นหาด่วน ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจด้วยกันทีละตำแหน่ง ตามหมายเลขในรูป ดังนี้

clip3

หมายเลข 1 เป็นตำแหน่งสำหรับการพิมพ์คำ วลี ประโยคที่ต้องการค้นหา ด้านซ้ายสุดของช่องหมายเลข 1 จะมีเครื่องหมาย icotw-1 ซึ่งเมื่อคลิก เราจะเห็นรายการให้เลือกพระคัมภีร์ฉบับที่ต้องการค้นหาดังภาพ

 icotw-3

A เป็นคำถามจากโปรแกรม TW ว่า เราต้องการค้นหาคำ วลี ประโยคในช่องกำหนดจากพระคัมภีร์ฉบับใด?

B เลือก เมื่อต้องการค้นหาคำที่กำหนดจากพระคัมภีร์จากฉบับที่กำลังใช้งานอยู่ (active)

C เลือก เมื่อต้องการค้นหาคำที่กำหนดจากพระคัมภีร์ฉบับหลัก (default)

D เลือก พระคัมภีร์ฉบับที่ต้องการจะค้นหาเพียงฉบับเดียว

E เลือก พระคัมภีร์ฉบับที่ต้องการจะค้นหาได้หลายฉบับ และสามารถบันทึกค่าไว้ รวมทั้งสามารถนำค่าเดิมที่บันทึกไว้มาใช้ได้ด้วย

F เลือก พระคัมภีร์ทุกฉบับที่ต้องการจะค้นหา

G เลือก เพื่อนำค่าเดิมที่บันทึกไว้มาใช้

หมายเลข 2 เครื่องหมาย icotw_7 เลือก เพื่อกลับไปค้นหาคำที่เคยค้นหาไว้อีกครั้ง (การเลือกพระคัมภีร์ฉบับใดๆ ไว้ ก็จะมีผลด้วย)

หมายเลข 3 เครื่องหมาย icotw_8 เลือก เพื่อขยายหรือยุบลำดับกิ่งสาขาย่อยที่แสดงผลการค้นหาในช่องหมายเลข 6

หมายเลข 4 เครื่องหมาย icotw_5 เลือก เพื่อแสดงเนื้อความพระคัมภีร์ของผลการค้นหาในช่องหมายเลข 6

หมายเลข 5 เครื่องหมาย icotw_9 เลือก เพื่อตั้งค่าต่างๆ สำหรับการค้นหาตามภาพ

icotw-4

หมายเลข 6 พื้นที่สำหรับการแสดงผลการค้นหา ซึ่งจะแสดงผลทั้งจำนวน เปอร์เซ็นต์ กราฟ สีเน้นคำที่ค้นหา

หมายเลข 7 พื้นที่สำหรับการแสดงสิ่งที่ต้องการค้นหา ทั้งรูปแบบการค้นหา (อาจจะไม่เห็นสระหรือวรรณยุกต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการค้นหาด้วย) เงื่อนไขการค้นหา ฉบับที่ต้องการค้นหา

และนี่เป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการค้นหา แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปได้

 

โปรดรออ่านต่อตอนที่ 4